Hướng dẫn tạo chiến dịch gửi email marketing miễn phí


MẠNH MẺ – TỐC ĐỘ – CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ CAO
http://iizmail.com
IIZ MAIL là gì ?
IIZ MAIL là một hệ thống Email Marketing và Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (CRM) bao gồm các tính năng nổi bật như phản hồi tự động (autoresponder), gửi email theo đối tượng khách hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng, tạo các trang đích sinh động và đẹp mắt cho email (landing page),…
7uf1sIPteMI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *